Studio Fenna Prins

Zoeken...

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
9.30 - 16.00 uur
9.30 - 16.00 uur
9.30 - 16.00 uur
9.30 - 16.00 uur
9.30 - 16.00 uur
gesloten
gesloten

Vergoedingen 2017

Voor diabetici bepaalt de podotherapeut  welke medische behandelingen binnen het zorgplan vallen en welke medisch noodzakelijke verrichtingen dienen te worden gedaan voor het overeengekomen tarief bij ieder consult. 
 

Basisverzekering DM recht op medisch noodzakelijke voetzorg

Voetzorg vallende onder Zorgprofiel 2, Simm's  1  of  Simm's  2

Voetzorg vallende onder Zorgprofiel 3, Simm's  2

Voetzorg vallende onder Zorgprofiel 4, Simm's  3

De podotherapeut voert op verwijzing een (jaarlijks) DM voetonderzoek uit en stelt per patiënt een individueel  zorgplan op.

In dit zorgplan staat o.a. vermeld: 

          In welke risicocategorie u valt:

          Welk zorgprofiel u krijgt.

          Wat voor u "medisch noodzakelijke zorg" inhoudt:

          Welke behandelingen uw pedicure moet uitvoeren tijdens uw voetbehandeling.

          Met welke frequentie uw voeten behandeld moeten worden: 

          Het voorgeschreven aantal medisch noodzakelijke behandelingen voor de 12 maanden na het voetonderzoek.

  • huisarts
  • praktijkondersteuner
  • podotherapeut

 

 

Pedicure

De pedicure krijgt een vast tarief voor de medisch noodzakelijke voetzorg zoals in uw individuele zorgplan staat omschreven. Waar de pedicure haar declaraties moet indienen wordt bepaald door DM hoofdbehandelaar. Deze hoofdbehandelaar is een arts die de overkoepelende zorg draagt voor uw DM zorg. 

Let op: Indien u uw pedicure verzoekt, om NIET medisch noodzakelijke handelingen te verrichten bovenop uw medisch noodzakelijke voetzorg, dan staat uw pedicure in haar recht hiervoor, eventuele aanvullende kosten aan u door te berekenen. Maak hierover vooraf met uw pedicure duidelijke afspraken.